Contacts us

 • Editorial Department of Xinjiang Agricultural Sciences

  Commun. Add:No. 403 Nanchang Road, Urumqi, Xinjiang China ( Post Code: 830091)

  TEL:86 -991 -4502046

  FAX:86 -991 -4502046

  E-mail:xjnykx-h@xaas.ac.cn 

  Httpwww.xjnykx.com

      xjnx.cbpt.cnki.net

      xjnykx.periodicals.net.cn

      xjnx.chinajournal.net.cn

 • 2017-08-29 Visited: 11508